Brain Powered

interfacultair honours course bachelor 3rd year

Brain Powered

Brain Powered


Brain Powered

Het derde jaars honoursvak ‘Brain Powered’ heeft als doel om studenten vanuit verschillende disciplines, waaronder psychobiologie, kunstmatige intelligentie en informatica te laten werken aan een gezamelijk project. In multidisciplinaire groepen wordt gewerkt aan het ontwikkelen, uittesten en valideren van een quadcopter, on-line aangestuurd dmv hersensignalen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie (zie de allereerste tryout rechts), waar in de praktijk de quadcopters worden getest in een openbare race.

Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen zijn o.a.: het optimaliseren en uitlezen van EEG metingen, omzetting van EEG metingen naar hanteerbare sturingsparameters, en softwareontwikkeling.


De allereerste Tryout

Brain-powered 3e jaargang

Opdracht aan de dronebestuurders: Verleg je aandacht naar links om de drone naar links te sturen en verleg je aandacht naar rechts om de drone naar rechts te sturen. Het EEG signaal boven de visuele cortex en de parietale cortex wordt uitgelezen en online omgezet naar sturingsparameters voor de drone.

BP_aankondiging BP_aankondiging

Aandacht voor de Drone

Brain-powered 2e jaargang

Opdracht aan de dronebestuurders: Beeld je in dat je je vingers beweegt (dus geen echte beweging) als de drone naar links moet en beeld je in dat je je tenen beweegt als de drone naar rechts moet. Het EEG signaal boven de motorcortex wordt uitgelezen en online omgezet naar sturingsparameters voor de drone.

drone_aankondiging

Studentencompetitie tijdens het EASA High Level Conference on Drones.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Klik onder voor de poster die is gepresenteerd op de EASA2, 2018

BP_aankondiging

Brain-powered 1e jaargang

Opdracht aan de dronebestuurders: Produceer sterke alpha hersengolven voor zolang als je kan. Zijn de alphagolven boven een bepaalde drempel langer aanwezig dan 4 seconden dan gaat de drone 1 meter vooruit. Het EEG signaal boven de prefrontale cortex wordt uitgelezen en online omgezet naar sturingsparameters voor de drone.

BP_aankondiging

Racen met de drones