Practicals and Courses overview

EEGget-it logo
PRACTICALS

EEG Practicum, Experimentatie Jaar 2


EEG practicum

Sensory-Motor Practical, Psychobiologie Jaar 2


sensory-motor practicum

Motoriek Practicum, Psychobiologie


Motoriek practicum

Leren & Geheugen Practicum, Experimentatie Jaar 2


COURSES
EEG PRACTICUM

EEG Practicum

Het EEG practicum wordt in het tweede jaar van Psychobiologie gegeven en beslaat in totaal 24 dagdelen.

 

Onderdelen die o.a. aan de orde komen:

 • Cortical registrations
 • Event Related Potentials (ERP)
 • Network Oscillations
 • Signal analysis

Het EEG-Docententeam 2021

SENSORY MOTOR PRACTICAL

Sensory-Motor Practicum

The sensory-motor practical is part of the Perception and Consciousness course within the 2nd year Pstchobiology curriculum. It consists of a number of on-site experiments and a number of on-line workgroups.

In this practical you will investigate the interaction between sensory and motor systems. On the input side of the brain the response to sensory stimuli will be recorded. On the output side of the brain motorcortex instruction, the reaction of peripheral muscles and the behavioral responbses will be recorded and analyzed.                                                

In this Practical:

 • Performing a Go-NoGo task
 • Recording prefrontal and motor cortex (EEG and ERP).
 • Recording eyeblinks and hand muscle potentials (EMG).
 • Recording of heartbeat and interbeat interval (ECG).
 • Behavioral analysis
 • Signal processing

The Sensory-Motor educational Team 2020

Docenten sensory-motor practical

The Sensory-Motor Team.

MOTORIEK PRACTICUM

Motoriek Practicum

Het motoriekpracticum in blok 5 bestaat uit een sequentie van vier experimenten die in totaal twee dagdelen beslaan.

Binnen dit practicum wordt wat jullie geleerd hebben over de neuroanatomie, de neurofysiologie en stress aan elkaar gekoppeld in een experiment waarin spierpotentialen worden gemeten. De aansturing van de motorcortex, de reactie van de perifere spieren en de uiteindelijke gedragsactie worden gemeten en geanalyseerd.

Onderdelen die o.a. aan de orde komen:

 • Registreren van motorcortex
 • Registreren van spierpotentialen
 • Registreren van hartslagfrequentie en fysiologische stressparameters
 • Gedragsanalyse
 • Signaalverwerking
 • Het filteren van signalen
 • Digitaliseren van signalen
 • Registreren en analyseren van ‘Evoked Related Potentials’

Het Motoriek Docententeam 2019

Docenten EEG

The MOTOR Team. UP, left to right: Julia Dawitz, Tonny Mulder. Below, left to right: Blom Kraakman en Inez Venderbosch.

NEUROSYSTEMEN

Neurosystemen
Neurosystemen is het tweede vak binnen de 3e jaars Neurotrack van de opleiding Bio-Medische Wetenschappen. Het Neurosystemen EEG practicum is het afsluitende practicum van deze cursus. Door middel van EEG metingen worden cognitieve processen onderzocht en wordt de hele empirische cyclus doorlopen. Vanuit de literatuur wordt de vraagstelling en de hypothese geformuleerd, waarna de experimentele opzet wordt uitgewerkt, het experiment uitgevoerd, de resultaten geanalyseerd en tenslotte de conclusies getrokken en bediscuseerd. Het practicum sluit af met een presentatie van het experiment.

Ga naar het Neurosystemen EEG PRACTICUM


Het Neurosytemen Practicum Docenten Team

Docenten Motoriek Docenten Motoriek

Hannie van Hooff en Tonny Mulder

BRAIN POWERED

About Brain Powered
OK.....